Budapesti Szemle. 1882. 29. kötet, 61-63. szám

BUDAPESTI SZEMLE jJcrr'^ &ovuÜa— £/G ckJb a magyar tud. akadémia megbízásából SZERKESZTI GYULAI PAL. HUSZONKILENCZEDIK KÖTET (61. 6 C2. 63. SZÁM.) BUDA-PEST. FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTKZET KS KÖNYVNYOMDA. 1882.

Next

/
Thumbnails
Contents