Budapesti Szemle. 1899. 98. kötet, 268-270. szám

TARTALOM. CCLXVIII. SZAM. Lap KOYALEVSZKY SZÓNYA. — Heller Ágosttól _„___„„__ 1 AZ 1811—12-IKI MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS. (II.) — Wertheimer Edétől „ 33 A SZEM SZERKEZETE ÉS MŰKÖDÉSE. — Grósz Emiltől ^ ^ 5b A KI KIRÁLY AKAR LENNI. — Elbeszélés. — Rudyard Kipling után, angolból. — B. P.-től _„.-_-___._.„_.„.___._„. 76 KÖLTEMÉNYEK : Emlékül I—III. — Lévay Józseftől. — Zászlónkért — Coppée F. után, franeziából — 110 GRÓF RECHBERG DEÁKNAK 1861. FELIRATÁRÓL. — K. M.-tól 115 PEROSI ÉS AZ EGYHÁZI ZENE. — Molnár Gézától _ _ _ „ 126 ÉRTESÍTŐ : Radó Antal: Dalok és történetek. — ó — . — Navratil Ákos: Smith Ádám rendszere s ennek bölcseleti alapja. — 1. — Köhler R.: Kleinere Schriften — Bognár Teofiltól. — Gubernatis Angelo: La Roumanie et les Roumains. — Kropf Lajostól. — Friedricli T.: A sör megadóztatása. — Hegedűs Lóránttól. — Magyar jogi lexicon. Válasz R. S. bírálatára. — Márkus Dezsőtől. — A bíráló válasza. B. S-től. — Felhívás a M. T. Akadémia könyvkiadó vállalatára. — Uj magyar könyvek *_ 132 CCLXIX. SZÁM. PILLANTÁSOK A JÖVŐ SZÁZADBA. (I.) — Joób Lajostól _ __ „161 AZ 1811—12-IKI MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS. (III.) — Wertheimer Edétől „_„___„„„„„_„_.„„_._ 179 NASZREDDIN HODSA TRÉFÁI. — Kunos Ignácztól „ _ __ _ 220 EGY FLANDRIAI KUTYA. — Elbeszélés. — Ouida után, angolból. — Orlai Antaltól _._.___„„„__________.„. 2*8 SZABADSÁGHARCZUNK NÉMET DALNOKA: I. Kelet népe. II. Deb­reczen. Hl. Verbunk. IV. Görgey. V. A bécsi diákok. VI. A százötven huszár. — Hartmann után, nénidből.'— Kozma Andortól __ ™ „ 286

Next

/
Thumbnails
Contents