Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1926

a reálgimnáziummá átalakuló CEGLÉDI M. KIR. ÁLLAMI K0SSUTN-FŐ6IMNÁZIUM Értesítője AZ 1926-27. ISKOLAI ÉVRŐL SZERKESZTETTE: RIES FERENC TANKER, KIR. FŐIGAZGATÓ, AZ INTÉZET IGAZGATÓJA CEGLÉD, 1927. SÁRIK GyULn KÖNyVNyOMDftl MŰINTÉZETE

Next

/
Thumbnails
Contents