Állami Kossuth gimnázium, Cegléd, 1928

A CE6LÉPI M- KIR. ÁLLAMI K0SSUTN-REÁL6IMNÁZÍUNI ÉRTESÍTŐJE AZ 1928—29. ISKOLAI ÉVRÖL= SZERKESZTETTE: SZŐNYi SÁNDOR KI. IGAZGATÓ. CÉG LÉD, 1929. SÁRIK GVULrt KÖNYVNYOMDÁI MŰINTÉZETE.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents