Állami tanítónő képző, Cinkota, 1938

BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET A CINKOTAI M. KIR. ÁLLAMI TANÍTÓNŐKÉPZŐ-INTÉZET ÉS LEÁNY­LÍCEUM ÉVKÖNYVÉ AZ 1938-39. ISKOLAI ÉVRŐL. bekezdő. Venyhüli ( C I N K Q T A, 1 9 3 9. Kiadta az iskola igazgatósága. Cinkota, Batthyány-utca 12. sz. Telefon: 297-930 pósta: 12. l' : ■ hh; í határ' ‘4 'hja ítést adok. kir. úgy és«

Next

/
Thumbnails
Contents