Református gimnázium, Csurgó, 1896

ш ш 5Г\J CSURGÓI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. FŐGIMNÁZIUM (XXXIII.) XV. ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1896—97. TANÉVRŐL. fT\) KÖZLI: DR. VIDA KÁROLY IGAZGATÓ. CSURGÓ, 1897. nyomatott vágó gyula könyvnyomdájában.

Next

/
Thumbnails
Contents