Református gimnázium, Csurgó, 1940

DUNÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET. PÉCSI TANKEROLET. A CSURGÓI REF. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM (VII — Vili. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) CXLIX.—(LIX.) É V К Ö N Y V E AZ 1940—41. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: DR BENE KÁLMÁN TANÜGYI FŐTANÁCSOS, IGAZGATÓ CSURGÓ, 1941. OSZESZLY M. VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA A kiadásért felel: dr. Bene Kálmán Caurgó.

Next

/
Thumbnails
Contents