Állami főreáliskola, Déva, 1877

A DEYAI M. KIR. ÁLLAMI FŰREÁLISKOLA AZ 1817» TANÉVRŐL,---’-O-QÜ^^O-O----­KÖZZÉTESZI MATUSIK NÉP. JANOS, KIÉ, IGAZGATÓ. KOLOZSVÁRT!, NYOMATOTT K. PAPP M1KLÓSNÁ 1 S 7 S,

Next

/
Thumbnails
Contents