Állami főreáliskola, Déva, 1885

A DÉVAI M. KIR. ÁLL. FŐREÁLISKOLA • íizenöíöáih éoi ÉRTESÍTŐJE / 0 1885—86. tanévről. KÖZZÉTESZI TÉGLÁS GÁBOR igazgató. — I —■=! DÉVÁN. NYOMATOTT HIRSCH ADOLFNÁL íses.

Next

/
Thumbnails
Contents