Állami főreáliskola, Déva, 1906

TARTALOM Lap Olaszországi képek. — BalllUl Ernő................................................... 3 Hivatalos közlemények: I. Tanári kar ............................................................................ 32 II. Bevégzett tananyag.....................................................................................30 III. írásbeli tételek az 1906—907. tanévben ........................................58 IV. Könyvtárak és szertárak 1907. évi gyarapodása .... öl V. Az internátus XVIII. éve........................................................................67 VI. Adatok az 1906 — 907. tanév történetéhez ........................................71 VII. Iskolai ünnepélyek ............................................................................96 VIII. Érettségi vizsgálatok...................................................................................100 IX. Ifjúsági egyletek........................................................................................103 X. Kimutatás a segélyző, ösztöndíj és jutalmazó alapítványok 1906 —907. tanévi állapotáról ........................................................109 XI. Jótékonyság................................................................................................119 XII. A tanulók érdemsorozata ......................................................................123 XIII. Statisztikai táblázatok.............................................................................137 XIV. Az 1906—907. tanévre vonatkozó értesítés ..................................141

Next

/
Thumbnails
Contents