Dunántúli Protestáns Lap – 23. évfolyam – 1912.

TÁRGYMUTATÓ. 1. Vezércikkek és értekezések. Adventi ima. Medgyasszay Gyula Antal 427 Aggasztó jelenségek. Pólya Lajos. 282 A jövő eshetőségei, a jelen feladatai. Prédikátor. 292 A mi böjtünk. N. 61 A nő az istenországa szolgálatában. Lic. Rácz Kálmán. 28 A szabadkőmívességről. Kiss Dániel. 250, 258, 266, 274 A visszautasított üdvösség. Somogyi Zoltán. 249 Az állami adótörvények. Prédikátor. 428, 438 Az élet értéke. Csomasz Dezső. 257 Az Isten lélek. Csomasz Dezső. 201 Az orsz. ref. lelkészegyesület munkája. Dr. Antal Gábor. 329 Az új évben. K. J. 1 Állami törvény — irott malaszt. Sedivy László. 406 Bojt idején. Csukás Endre. 71 Felszólalás. Lex. 15 Főiskoláink különös hivatása. Faragó János. 291 Gondolatok az üres templomokról. Patay Károly. 420 431, 440, 446 Ha nincs igazság dolgaidban. . . Szűcs József. 419 Hol a hiba? Faragó János. 301 Ima egyházkerületi közgyűlésen. Dr. Antal Gábor. 337 Indítvány. Sedivy László. 332 Indítvány. Soós Károly. 292 Isten országa nem beszéd, hanem erő. Csomasz Dezső. 225 Jézus, az örök reformátor. Pongrácz József. 397,404, 414 Jézus személyisége. B. J. 436 Karácsony. Fekets Sándor. 435 Kell-e fizetni késedelmi kamatot? Világi. 5, 13­Keserü igazság. Faragó János. 281 Megnyitó beszéd. Gróf Tisza István. 163, 338 Megnyitó beszéd. Dr. Horváth József. 387, 395, 403 Megnyitó beszéd. Szűcs József. 233 Munkánk sikerének titka. Beck Irén. 35 ORLE elnöki megnyitó. Dr. Baltazár Dezső. 349 Prot. lelkészek fizetésügye. Boross Kálmán. 323 Reformáció-ünnepi megnyitó beszéd. Csizmadia Lajos. 379 Személyi ambíció, hatalmi vágy. K. J. 209 Széttekintés a társadalmi élet mezején. Tóth István. 277 Valamit az ember vet, azt aratja. Csomasz Dezső. 217 Válasz „Egyházmegye az egyházi törvény ellen" c. közleményre. Örségi. 75 Visszapillantás. 445 Vizsgáljuk meg hitünk alaját! Ifj. özv. Soltész Gyuláné. 45 II. Egyházi élet. A barsi egyházmegye közgyűlése. 260 A belsősomogyi egyházmegye közgyűlése. V. 284 A belsősomogyi egyházmegye és a horvát-szlavon misszió. Eöri-Szabó Dezső. 447 A Bethlen Gábor-kör ünnepe. 183 A budapesti Bethlen Gábor-kör. 243 A csallóközi lelkészi kör értekezlete. Kis Dániel. 244 A drégelypalánki egyházmegye közgyűlése. Dávid Lajos. 268 A dunaalmási szeretetház fölavatása. Mauchs Jenő. 398 A Kálvineum apostolaihoz. Jávory Nándor. 53 A kerületi segélyek felosztása. Prédikátor. 11 A komáromi ref. egyházmegye közgyűlése. Tudó­sító. 304 A kongrua rendezése. Seregély Béla. 120 A külföld rólunk. Székely István. 39 A lévai kerületi gyűlésből. 165 A M. E. K. Diákszövetség III. orsz. téli konferen­ciája. Huszti. 83 A M. Ev. Ker. Diákszövetség VI. nyári gyűlése, s. s. 253 261, 269, && Amerikai jegyzetek. Komjáthy Ernő. 204, 212, 219, 226 A mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Vargha Kálmán. 286 A nagygeresdi egyezség. Prédikátor. 191 A nagykanizsai Kálvineum-ünnepély. Horváth Gábor. 167 A Pápai Kálvin-Szövetség „Felhívása". Kiss Zoltán. 411 A stóla-kérdés. Babay Kálmán. 449 A szentgáli Kálvineum. T. K. S. 74 A tanítók és lelkészek fizetésrendezése. 221 Az Egyetemes Ref. Énekeskönyv ügyében. Dr. Baltazár Dezső. 366, 376, 382 Az én leányegyletem. Szalay Józsefné. 54, 62, 73 Az őrségi egyházmegye közgyűlése. Csukás Endre. 295 Az új felekezet. Szabó S. Zsigmond. 389 -f-fiaptisták — kontra kálvinisták. V—r. 448 Bizottsági ülések. 72 Egyetemes konventünk ülései. 145, 156 Egyházi élet Genfben. Lic. Rácz Kálmán. 147, 155, 164 Egyházkerületi közgyűlésünk. 341 Egy kerületi határozat. L. Nagy Árpád. 135 Felhívás a dunántúli ref. egyházkerület lelkészeihez. Kálvin-Szövetség. 345 Genfi jegyzetek. Vass Vince. 251, 259, 267, 283, 356 364, 374, 381 Jelentés az Ifj. Keresztyén Egyesületek elnökéhez. Megyercsy Béla. 213 Kálvineum-estély Komáromban. Tudósító. 22 Kálvineum-est Kaposváron. M. S. 399 Lelkészbeiktatás Mezőtúron. 367 Levél a szerkesztőhöz. Kutasi Ferenc. 76 Levél Genfből. Győry Elemér. 437 Megfelelnek-e protestáns nőegyleteink hivatásuk­nak? Dr. Misley Sándorné. 81 Nyilt levél a szerkesztőhöz. Németh József. 185 Nyilt levél dr. Lencz Géza szerkesztő úrhoz. Balta Endre. 116 ORLE kongresszusa után. Patay Károly. 365, 373, 380 Örömhangok a komáromi Kálvineum-ünnepélyről. Puskás Lajos. 19

Next

/
Thumbnails
Contents