Egyetemi beszédek, 1885-1886. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

t ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUDAPESTINENSIS. ANNr MDCCCLXXXV—LXXXVI.------ - PASCICUT.TIS r. -°3s>-----------------------------—<$o­1.—II. BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAG Y. TUDOMÁNY- EGYETEM MDCCCLXXXV.—LXXXVI. TANÉVI RECTORA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR SZEPTEMBER 1. TARTATTAK. III. TANËV-ME(ANTED ) DESZ ÉI ).---— Budapesten, NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents