Egyetemi beszédek, 1908-1909. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REG. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BUD APB STINENSIS. ANNI MDCCCCVIII—MDCCCCIX. ®FASCICULUS L ----------------------------------------© I—IL BESZÉDEK, MELYEK A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCVIII—MDCCCCIX. TANÉVI RECTOR MAGNIFICUSA ÉS TANÁCSÁNAK B E IKTATÁSAKOR 1908. SZEPTEMBER 15-én TARTATTAK. TANÉVMEGNYITÓ BESZED. A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGY’AR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA. BUDAPEST, M. KIK. TUDOMÁNY-EGYETEMI NYOMDA. 1909.

Next

/
Thumbnails
Contents