Egyetemi beszédek, 1916-1917. tanév, Királyi Magyar Tudományegyetem

ACTA REU. SCIENT. UNIVERSITATIS HUNG. BTJDAPE STINENSIS. ANNI MDCCCCXVI— MDCCCCXVII. --------------------------------mS) fasciculus i. ix-----------------------------------9 BESZÉD. MELY A BUDAPESTI KIR. MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MDCCCCXVI—MDCCCCXVII. TANÉVI RECTOR MAGN1FICUSA ÉS TANÁCSÁNAK BEIKTATÁSAKOR 1916 SZEPTEMBER 30-án TARTATOTT. IL AZ EGYETEM MDCCCCXV—MDCCCCXVI. TANÉVI :: TÖRTÉNETE FÜGGELÉKKEL. :: III. SZÉKFOGLALÓ BESZÉD. IV. TANÉVMEGNYITÓ BESZÉD. A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM TULAJDONA. BUDAPEST, M. KIR. TUDOMÁNYEGYETEMI NYOMDA. 1917.

Next

/
Thumbnails
Contents