A Királyi Magyar Tudományegyetem tanrendje, 1864-1865. tanév, 1. félév

TANREND. I. HITTAM HAR. levezetés az összes hittanba. Alaphittan: a kinyilatkoztatás elmélete, és a keresztény vallás igazságának bebizonyítása; reggeli 9—10-ig; hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton, és délután 3—4-ig keddet kivéve ugyanazon napokon. Dr Schopper György ny. r. tanár. *szövetségi kinyilatkoztatás történelme, és ennek folytán a szenlirati nehezebb helyek fejtegetése; ugyan­azon napokon, reggeli 8—9-ig. Dr Pollák János ny. r. tanár. léber nyelvtan; pénteken és szombaton délutáni %—-3-ig. Ugyanazon tanár által. Zsoltárok értelmezése; hétfőn és szerdán az utóbbi órákban. Ugyanazon tanár által. 's. János evangéliuma értelmezve; reggeli 9—10-ig. hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton, és délután 3—4-ig keddet kivéve ugyanazon napokon. Dr Samassa József ny. r. tanár. Is ágazatos hittan első része; reggeli 8—O-ig és délután 2—3-ig ugyanazon napokon. Dr Dulánszky Nándor ny. r. tanár. keresztény erkölcstan. Az Istennek ember nélkül ugyanennek élete szentesítését előkészítő művei, és az embernek Istennel az élet szentségét megkezdő müveiről; reggeli 9—10-ig, délután 3—»4—ig; ugyan­azon napokon. Dr P a 1 á s t h y Pál ny. r. tanár. Egyházi történelem Krisztus születésétől VII. Gergely pápa koráig; reggeli 8—9-ig, délután 2—3-ig, ugyanazon napokon. Dr Laubhaimer Ferenc ny. r. tanár. 1ensöbb neveléstan. Dr Ró der Alajostól. Lásd a bölcsészeti kart. Egyházi jog; annak bevezetése, történelme és általános része: az egyház három rendbeli hatalma, és viszo­nya az államhoz; reggeli 8—9-ig ugyanazon napokon, és délután 2—3-ig hétfőn, szerdán és pénteken. Dr R u z s i c s k a János ny. r. tanár. Alkipásztorságtan. A prófétai hivatal; az általános tanmód, a kisdedek vallási oktatása, a hitszónoklásról és a magánoktatás elmélete; reggeli 9—10-ig ugyanazon napokon, és délután 3—4-ig hétfőn, szer­dán, pénteken és szombaton. Dessewffy Sándor h. tanár. irab nyelvtan; reggeli 10—H-ig szerdán és pénteken. Dr Ruzsicska János ny. r. tanár. hjriai és chahlaeai nyelvtan; hétfőn és szombaton ugyanazon órákban, és ugyanazon tanár. Jegyzet Ezen karnál minden tantárgy latin nyelven és tandíj nélkül adatik elő.

Next

/
Thumbnails
Contents