A Királyi Magyar Tudományegyetem tanrendje, 1887-1888. tanév, 2. félév

A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR T UDO MÁN Y - E GYE T E M TANRENDÉ-AZ MDCCCIiXXXVII-LXXXYIII. TANÉV MÁSODIK FELÉRE. ßuDAPEST, NYOMATOTT A MAGVAK KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 18 87.

Next

/
Thumbnails
Contents