A Királyi Magyar Tudományegyetem tanrendje, 1890-1891. tanév, 1. félév

A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY-EGYET EM TANRENDÉ AZ MDCCCXC-XCI. TANÉT ELSŐ FELÉRE. —------------------------------W-------­BUDAPESTEN, NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁI!AN. 1 H O O. .

Next

/
Thumbnails
Contents