Káplány Géza: Telekkönyv, birtokrendezés, telekkönyvi átalakítás, betétszerkesztés II. (Szeged, 1893)

■■ TELEKKÖNYV, BIRTOKRENDEZÉS, TELEKKÖNYVI ÁTALAKÍTÁS, BETÉTSZERKESZTÉS. IRTA KÁPLÁNY GÉZA KÖZ- ÉS VÁLTÓ-ÜOYVÉI), SZEGEDI KIK. ÍTÉLŐTÁBLÁI BÍRÓ, A DUGONICS-TÁRSASÁG IGAZGATÓ-TANÁCSOSA. MÁSODIK KÖTET. í ............................................................ BIRTOKRENDEZÉS, TELEKKÖNYVI ATALAK1TAS, BETETSZERKESZTES. A birtokrendezési eljárásra és a betétszerkesztésre vonatkozó új utasításokkal, továbbá a Függelékben az 1869: IV., 1871 : VIII. és IX., 1876: XVI., 1890: XXV., 1891: XVII., úgy nemkülönben a sommás eljárásról szóló 1893: XVIII. és a fizetési meghagyásokról szóló 1893: XIX. törvényczikkekkel; — valamint az 1891. aug. 11-én 4192. sz., 1891. aug. 12-én 4214. sz., 1891. deczember 4-én 45,036. sz. és az 1892. febr. 4-én 4030. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendeletekkel. _________ír SZEGED. ENDRÉNYI LAJOS KÖNYVNYOMDÁJA. 1893.

Next

/
Thumbnails
Contents