Függelék az ideiglenes törvénykezési szabályokhoz 3/2. (Pest, 1865)

KÜLÖN FÜGGELÉK AZ IDEIGLENES IDEIGLENES SAJTÓRENDSZABÁLYOK. (Tartalom: 1865. junius 8-ki k. kir. leirat. — Bírósági utasítás. — 1852-iki sajtórendtartás.) HITSIjSS kiadás. UTÁNNYOMÁS TILOS. PEST. KIADJA HECKENAST GUSZTÁV. 18GB. gf'ffT31 A boríték hátlapját figyelembe vétetni kérjük. TÖRVÉNYKEZÉSI SZABÁLYOKHOZ.

Next

/
Thumbnails
Contents