Major Máté (szerk.): ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY - A MTA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 14. KÖTET (1982)

1982 / 1-2. szám

ÉPÍTÉS­ÉPITÉSZETTUDOMÁNY SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: DR. GÁBOR LÁSZLÓ , DR. KALISZKY SÁNDOR, DR. KÉZDY ÁRPÁD, DR. MAJOR MÁTÉ, DR. PERÉNYI IMRE TECHNIKAI SZERKESZTŐK: HORVÁTH TIBORNÉ ÉS DR. VÁMOSSY FERENC 1521 BUDAPEST, MŰEGYETEM RAKPART 3. BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM К. II. ВО. (ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI INTÉZET) A kiadvány előfizethető vagy példányonként megvásárolható: az AKADÉMIAI KLÁDÓnál, 1363 Budapest, Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215 — 11488. az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTban 1368 Budapest, Váci u. 22. Telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre: 140 Ft. Külföldön terjeszti a KULTÜRA KÜLKERESKEDELMI VÁLLALAT 1389 Budapest, Fő utca 32. Telefon: 429-760 Pénzforgalmi jelzőszám: 218—10 990.

Next

/
Thumbnails
Contents