Joannovics Gy: Adalékok a magyar szóalkotás kérdéséhez. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. II. kötet 3. szám, 1876)

ADALÉKOK A MAGYAR SZÓALKOTÁS KÉRDÉSÉHEZ. JOANNOVICS GYÖRGY, L. TAGTÓL. PEST. EGGENBERGER FERDINÁND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. 1 8 7 0.

Next

/
Thumbnails
Contents