Zichy Antal: Q. Horatius satirai. Ethikai tanulmány.) (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. II. kötet 6. szám, 1871)

Û. HORATIUS SZATÍRÁI. (E T H I К A I TANULMÁNY.) SZÉKFOGLALÓ ZICHY ANTAL, I.EV. TAGTÓL. PEST, EGGF.NBERGER FERDINÁND M. AKAD. KÖNYVKERESKEDÉSE. (hoffmann és molnAr.) 18 7 1.

Next

/
Thumbnails
Contents