Ivannovics György: Az ikes igékről. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VI. kötet 10. szám, 1877)

AZ IK-ES IGÉKRŐL. JOANNOVICS GYÖRGY L. TAGTÓL. (Felolvastatott a M. Tud. Akad. 1875. május 31-kén, folytatólag junius 21-kén és decaember 13-kán tai'tott üléseiben.) BUDAPEST, 1877. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents