Imre Sándor: A nevek -uk és -ük személyragaikról. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VII. kötet 7. szám, 1879)

ERTEKEZESEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁIt. YII. KÖTET. VII. SZÁM. 1879, A NEVEK uk és ük SZEMÉLYEAGAI RÓ L. IMRE SÁNDOR L. TAGTÚI.. AÍ/wfeT. L f PiXADt WIA} •V v ; • \<r Á/ BUDAPEST, 1879. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents