Vámbéry Ármin: A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. VII. kötet 9. szám, 1879)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL szerkeszti GYULAI PÁL OSZTÁLYTITKÁlt. VII. KÖTET. IX. SZÁM. 1879. A TÖRÖK-TATÁR NÉP PRIMITÍV CÜLTUIIÁJÁBAN AZ ÉGI TESTEK. VÁMBÉRY ÁRMIN H. TAGTÓL. I S BUI)APÍ:ST, 1879. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents