Barna Ferdinand: Vámbéry Ármin «A magyarok eredete» czímű műve néhány főbb állításainak bírálata. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XI. kötet 10. szám, 1884)

ÉRTEKEZÉSEK A N YELY- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTÁI.YTITKÁR. XI. KÖTET. X. SZÁM. 1883. VÁMBÉRY ÁRMIN „A MAGYAROK EREDETE" CZÍMÜ MŰVE NÉHÁNY FŐBB ÁLLÍTÁSÁNAK BÍRÁLATA. BARNA FERDINÁND L. TAGTÓL. ^ Ára 60 kt. BUDAPEST, 1884. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents