Szász Béla: A reflexív és vallás-erkölcsi elem a költészetben s Longfellow. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XII. kötet 3. szám, 1884)

E RTEKEZES'EK A NYELV- ÉS SZÉP TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAG VAR TUDOMANYOS AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL OSZTALYTITKÁR. XII. KÖTET. HL. SZÁM. 1884. A REFLEXIV S LONGFELLOW. SZÉKFOGLALÓ SZÁSZ BÉLA I.. TAGTÓL. Ára 30 to. BUDAPEST, 1884. A M. TOD. AKADÉMIA KÖN Y VKIADÖ-HIVA'l ALA. AZ AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents