Télfy Iván dr: Jelentés ujhellén munkákról. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XIV. kötet 4. szám, 1887)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI GYULAI PÁL 08ZTÁLYTITKÁR. xrv. KÖTET. IV. SZÁM. JELENTÉS UJHELLÉN MUNKÁKRÓL. D 1 TELFY IYAN L. TAGTÓL. Ára 30 kr. BUDAPEST. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents