Gyomlay Gyula: Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről. Szövegkritikai tanulmány. Fényképmelléklettel. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XVII. kötet 8. szám, 1901)

ÉRTEKEZÉSEK A NYEUV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR Tllí). AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉRŐL S7.KRKK8ZTJ GYULAI PÁL » OXZTÁLYTITKÁR. XVH. KÖTET. 8. SZÁM. SZENT ISTVÁN VESZPRÉMVÖLGYI R Ο Ν ATI Ó JÁ Ν AK GÖRÖG SZÖVEGÉRŐL. SZÖVEGKRITIKAI TANULMÁNY. GYOM LAY GYULA J.KV. TAGTÓL. 1·' Κ Ν Υ Κ Κ ΡΊΙΓΕ LLÉ KLETTK L. Ára 1 korona 20 fillér. BUDA PEST. 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents