Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink. I. Bevezetés és a különböző rétegek kérdése. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XX. kötet 3. szám, 1907)

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGVAR TUD. AKADÉMIA. AZ I. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZINNYEIJÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR. XX. KÖTET. 3. SZÁM. SZLÁV J ÖVÉVÉ NY S Z AVAIN K. i. BEVEZETÉS ÉS A KÜLÖMBÖZŐ RÉTEGEK KÉRDÉSE. ASBÓTH OSZKÁR B. TAGTÓL. (Felolvasta a M. Tud. Akadémia 1907. április 8-iki ülésén.) Ára 2 korona. BUDAPEST. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents