Egyetemes Filológiai Közlöny – III. évfolyam – 1879.

EGYETEMES PHILOLOGIÀI KÖZLÖNY. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK PONORI THEWREWK EMIL ÉS Ih-. H EINRICH GUSZTÁV EGYETEMI TANÁROK. HARMADIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST, KXOLL KÁROIiY, AKADÉMIAI KÖNYVÁRUS,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents