Egyetemes Filológiai Közlöny – VIII. évfolyam – 1884.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY. A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK HEINRICH GUSZTÁV És P. THEWREWK EMIL NYOLCZADIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1884.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents