Egyetemes Filológiai Közlöny – XI. évfolyam – 1887.

Ρ Γ· JOLNAI YlLMOS tanár könvviár.iliól. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY. A M. TUD. AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK HEINRICH GUSZTÁV, P. THEWREWK EMIL, ÁBEL JENŐ TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents