Egyetemes Filológiai Közlöny – XXIX. évfolyam – 1905.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY ALAPÍTOTTÁK : P. THEWREWK EMIL ÉS HEINRICH GUSZTÁV. A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG VÁLASZTMÁNYÁNAK ÉS A M. T. AKADÉMIA CLASSICA PHILOLOGIAI BIZOTTSÁGÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK : CSÁSZÁR ELEMÉR ÉS LÁNG NÁNDOR. HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM. FRANKLIN­BUDAPEST TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1905.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents