Egyetemes Filológiai Közlöny – XXXV. évfolyam – 1911.

TARTALOM. I. Értekezések. Lap Alszeghy Zsolt, Az erszény _„ __ _ ™ .„ .... — .... .„. 663 U. az, Magyar tárgyú latin jezsuitadrámák „„„_„„ „„ „„ 99 Bagyary Simon, Tacitus és Suetonius mint a császárkor történetírói 387, 464 Binder Jenő, Pán halála _ „ __ .™ _ .„, ..„ — „ 305 Braun Soma, Kísérlet Apuleius Metamorphosese-eredetének új magya­rázatára.™ .„. „„_„_„„, „ ™ „ _ _ __ 405, 471 Czebe Gyula, Διψαναπαυσίλυπος. Parasitos név, Alkiphron III. 31 ™, ,™ 659 U. az, Παρατηρήσεις εις την IY 7 επιστολήν του ΆλκΙωρονος _ __ _ — 314 Czóbel Ernő, Heltai Gáspár dialógusa a részegségről és tobzódásról™ 115 Endrődi Jenő, Terentius Andriájának viszonya Menanderhez .... .... 328 Gálos Rezső, Kis János ós a német költészet „ „ ~ „ ™ .„ 449 Gragger Róbert, Schiller « Bürgschaft»-jának forrásai és rokonai 713 Heinrich Gusztáv, Pyramus és Thisbe „„._.'„ 625 Hóman Ottó levelei nyomán: A «Philologiai Közlöny» (1871—1872) 668 Hupka Ödön, Seneca száműzése „ ,™ _ „ __ 799 Huszti József, Menander és Epikuros ____.„,„__.„ 644, 730 Kallós Ede, A 306 Fabius hősi vállalkozása ™. _ _ „, 460 Marói Károly, Egy különös beszédkezdet Homerosnál _ .„, .„. ™» 322 Szopori Nagy Miklós, Tomás de Iriarte és az irodalmi mese.™ „ ™. 412 Nagy Sámuel, Adalékok a «Hunniás» forrásaihoz „ „ .„ .„, 317 Némethy Géza, Ovidiana ,™ „ _ .™ — .™ .„ ™. 161 Pais Dezső, Kemény Zsigmond írói működésének kronologiája.™ 792 Peez, Γουλιέλμος, Κάρολος Krumbacher κα\ ή ελληνική φιλολογία ^ __ 168 U. az, Öt τρόποι της Ίλιάοος και της 'Οδύσσειας.™ 1 Rácz Lajos, J. J. Rousseau egy magyar tárgyú vígjátéka ™ 250 Rc'vay József, Minucius Felix.™ .„. _ „_ „ „ „ _ .... 85, 194, 243 Riedl Frigyes, Katona Lajos emlékezete ™. ~~ .„ ™. „. ~ 233 Simon László, Cicero egy ismeretlen Philippicájának nyomai „ 255 Tolnai Vilmos, Madách londoni és phalanster-jelenetének egyik forrá­sáról __„„__„„_ ™„.™„„„™„„ 377 Várdai Béla, Arany János prózaírói hagyatékához.™ „„ .„ „. 785 Vértesy Jenő, Tárkányi Béla kiadatlan versei™. „ „„ „„ „„ .... .„ 175 II. Hazai irodalom.* Alapi Gyula: Kultsár István. Alszeghy Zsolt _ „ „ „. __ 419 Apuleius : Ámor és Psyche, ford. Csengeri. Kempf József ~~ ._ „ 209 Arany János magyar irodalomtörténete, kiadja Pap Károly. BitzóSarolta 138 Baltavári Jenő dr.: Az indogermán nyelvek hangsúlya. — A nyelvtudo­mány történeti fejlődése. I. Kertész Annin.~ __ __ ~ 759 Barabás Ábel: Goethe. Bleyer Jakab é ______ ™ __ ^ 675 * A *-gal jelzett művek a Vegyesek, a f-tel jelöltek a Könyvészet rovatában vannak ismertetve. *

Next

/
Thumbnails
Contents