Egyetemes Filológiai Közlöny – XXXVIII. évfolyam – 1914.

EGYETEMES PHILÜLOGIAI KÖZLÖNY ALAPÍTOTTÁK : P. THEWBEWK EMIL ÉS HEINRICH GUSZTÁV A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL ÉS A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL. SZERKESZTIK : BLEYEE JAKAB ÉS LÁNG NÁNDOR HARMINCZNYOLCZADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1914

Next

/
Thumbnails
Contents