Egyetemes Filológiai Közlöny – LV. évfolyam – 1931.

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY ALAPÍTOTTÁK P. THEWREWK EMIL ÉS HEINRICH GUSZTÁV A Μ. T. AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL ÉS A BUDAPESTI PHILOLOGIAI TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTIK KERÉNYI KÁROLY ÉS KOSZÓ JÁNOS LV. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1931. KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents