Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1657-1740. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 4. (Budapest, 1900)

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR TÖRVE NYGZIKKEK fordították és utalásokkal ellátták Di KOLOSVÁRI SÁNDOR És D= ÓVÁRI KELEMEN A M. TUD. AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJAI ÉS A KOLOZSVÁRI M. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM NY. R. TANÁRAI MAGYARÁZÓ JEGYZETEKKEL KÍSÉRI D' MÁRKUS DEZSŐ BUDAPEST KIADÓ: főbizományos : FRANKLIN-TÁRS U LAT * RÉVAI TESTVÉREK MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BIRO 1526-1608. ÉVI 1899

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents