Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1836-1868. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 8. (Budapest, 1896)

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1836-1868. ÉVI TÖRVE NYCZIKKEK BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1896

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents