Márkus Dezső (szerk.): Magyar Törvénytár 1000-1895. 1877-1878. évi törvényczikkek - Corpus Juris Hungarici. Millenniumi emlékkiadás 12. (Budapest, 1896)

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1877-1878. ÉVI TÖRVE NYCZIKKEK BUDAPEST К1А1ЮГ FŐBIZOMÁNYOS: F RAN К LI N -T ÁR S U LAT * RÉVAI TESTVÉREK MAGYAR ÍROD. INTÉZET ES KÖNYVNYOMDA IRODALMI INTÉZET RESZVENYTARSASAG 1890

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents