Kolosvári Sándor - Óvári Kelemen (szerk.): A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. II. kötet II. fele. A tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai - Magyarországi Jogtörténeti Emlékek 2/2. (Budapest, 1890)

i VJ* MAGYAR JOGTÖRTÉNETI EMLÉKEK. ЗА OSO A MAGYAR ТОВШШЩ JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. II. KÖTET II. FELE. A TISZÁNINNENI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK JOGSZABÁLYAI. ÖSSZEGYŰJTÖTTÉK, FELVILÁGOSÍTÓ, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS UTALÓ JEGYZETEKKEL ELLÁTTÁK Dr. KOLOSVÁRI SÁNDOR és Dr. ÓVÁRI KELEMEN KIK. EGYETEMI TANÁROK KOLOZSVÁRIT. BUDAPESTEN KIADJA A M. T. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA ' $*, jfi

Next

/
Thumbnails
Contents