Thaly Kálmán: Rákóczi Tár. Történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, hadi-szabályok, országgyűlési diariumok és törvényczikkek gyűjteménye II. Rákóczi Ferencz korához. 2. (Pest, 1868)

RÁKÓCZI TÁR. TÖRTÉNELMI ÉRDEKŰ NAPLÓK, EMLÉKIRATOK, LEVELEZÉSEK, PÁTENSEK, HADI-SZABÁLYOK, ORSZÁGGYŰLÉSI DIARIUM OK ÉS TÖRYÉNYCZIKKEK GYŰJTEMÉNYE II. RÁKÓCZI FERENCZ KORÁHOZ. KÖZLI THALY KÁLMÁN. MÁSODIK KÖTET. GR. BERCSÉNYI MIKLÓS LEVELEI B. KÁROLYI SÁNDORHOZ. ‘ 170.3-1711. PEST, 1868. KIADJA LAUFFER VILMOS.

Next

/
Thumbnails
Contents