Zayácz Daniel és Haan Lajos: Ó és új Nagylaknak történetei az ottani evang. ágost. hitv. egyház félszázados ünnepekor (Szarvas, 1853)

TÖRTÉNETEI AZ OTTANI EVANG. ÁGOST. HITV. EGYHÁZ FELSZAZADOS ÜNNEPEKOR EMLEGETTÉK ZAYÁCZ DANIEL ÉS HA AN LAJOS NAGYLAKI EVANG.LELKÉSZEK. SKarvason, Réthy Lipót nyomdájában. 1853. Ó ÉS ÚJ

Next

/
Thumbnails
Contents