Falu és Város, 1949. július-december (3. évfolyam, 13-24. szám)

1949-07-01 / 13. szám

---------------------------------------------­; \ A potsdami elvek ellenzői mindent elkövetnek, hogy eltitkolják: a nyugati hatal­mak kormánykörei kényte­lenek voltak legalább részle­ges megegyezésre jutni a Szovjetúnióval, -inert külön­ben, mint a nyilt támadó V politika híveit .leplezték volna le magukat a nép- törtiegek előtt. (Pravda külpolitikai szemléjéből) SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: DR. BEÉR JÁNOS, FÖLDES MIHÁLY, HÁZI ÁRPÁD, KISS GYÖRGY, DR. KOVÁCS ISTVÁN, DR. KOVÁCS TIBOR, KÖBÖL TÓZSÉF, TÖJ4PE ISTVÁN, DR. VIDA FERENC ni.évf. Arai forint SZÁM. BUDAPEST, 1949 JÚLIUS 1. A munkásosztáfynak és a világ demokratikus erői­nek joga van a jobb és bol­dogabb élethez, de ezt az életet csak az egyesült de­mokratikus erők teremthe­tik meg és a demokratikus erők pillére t sak a munkás- osztály lehet és kell is hogy legyen. Egyesüljetek minden olyan kísérlettel szemben, amely a világot újabb há­ború leié sodorja,, egyesül­jetek a tartós béke biztosí­tása érdekében. (Szakszervezeti Világ­szövetség felhívásából) V J

Next

/
Thumbnails
Contents