Állami gimnázium, Fehértemplom, 1881

A FEHÉRTEMPLOM! M. КIR. ÁLLAMI FOGY MN AS I UM Vii-ile a uw AZ Ш'-s. TANÉVBŐL KÖZZÉTESZI TÖKEKY &ÄB0K IGAZGATÓ. FEHÉRTEMPLOM. WUNDER GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL 1882. [ ПГПТ1Ш11ШГ1П T TTTTf

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents