Állami gimnázium, Fehértemplom, 1882

A FEKÉRTEMPLOMI M. КШ. ÁLLAMI FŐGYMNA8IUM Vili. e €» AZ 1882/3. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI TÖKEKY SÁSOK, IGAZGATÓ FEHÉRTEMPLOM. WUNDER STOLA KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1883. I

Next

/
Thumbnails
Contents