Állami gimnázium, Fehértemplom, 1901

A FEHÉRTEMPLOMI M. KIR. ÁLLAMI FOGYMNASIUM XXVII. AZ 1901—1902. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESSZI BODNÁR GYÖRGY. KIR. EÖGYMN. IGAZGATÓ. ЕЕНЕКТГЕМРЕОМ. NYOMATOTT WUNDER GYULA KÖNYVNYOMDÁJADÁN. 1902

Next

/
Thumbnails
Contents