Állami gimnázium, Fehértemplom, 1907

I n FEHÉRTEMPLOM! M. KIR. RLLRMI FŐQIMHRZIÜM дат. TT Értesítője nz 1907—1908. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI Dr. RRKÓCZY GÉZA KàRZGRTÓ. E'BHÉIH'FEMHPtOM. KÜHN PÉTER KÖNYVNYOMDÁJA. 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents