Állami gimnázium, Fehértemplom, 1911

fi FEhÉRTEMPLOMI M. KIR. RLLRMi főqimméziüm XXXVII. ÉRTESÍTŐJE RZ 1911-1912. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI Dr. RÁKÓCZY GÉZA, IQRZQRTÓ. FEHÉBTEMPJLOM. Kuhn Péter könyvnyomdája. 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents