Magyar Filozófiai Szemle, 1968

1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ SZIGETI JÓZSEF AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ÁGH ATTILA „Tudományos" istenkeresés és antropológiai kutatás Teilhard de Chardin munkásságában SÁNDOR PÁL A Hegel-vita mai állása BIZÁM LENKE A kafkai „tevékenységfétis" és metaforikus átértelmezése ALTRICHTER FERENC A matematika néhány filozófiai kérdéséről A. LURIJA Vigotszkij és a magasabb rendű pszichikus működések tanulmányozása TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1968

Next

/
Thumbnails
Contents